Yönetim

Merkez Müdürü
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Prof.Dr. AYŞE RESA AYDIN
Merkez Müdür Yrd.
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü
Prof.Dr. NEŞE KARS TAYANÇ
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Prof.Dr. AYŞE RESA AYDIN
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Prof.Dr. İSHAK KESKİN
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü
Prof.Dr. NEŞE KARS TAYANÇ
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi