Engellilik Araştırmaları Konferansı

DÜNDEN BUGÜNE ENGELLİLİK ARAŞTIRMALARI KONFERANSI

   DEĞERLENDİRME RAPORU


   İÜ Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Giriş ve Teşekkür


İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü’nün ortaklığıyla 15-16 Kasım 2018 tarihlerinde İÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Dünden Bugüne Engellilik-Engellilik Araştırmaları Konferansı ile ilgili değerlendirme raporu Merkezimiz tarafından hazırlanmıştır.

Konferans öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde beklenen katılımcı sayısı 450 olarak belirlenmişti. Merkezimiz tarafından öngörülen sayının üzerinde katılımcı gelmesine rağmen, Engelliler Müdürlüğünün iyi niyetli ve destekleyici tutumuyla Konferansta herhangi bir organizasyon sorunu yaşanmamıştır.

Dünden Bugüne Engellilik-Engellilik Araştırmaları Konferansının başarı ile gerçekleşmesinde, İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezine verdikleri tüm destekler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğüne bir kez daha teşekkür eder, ortak çalışmaların devamını dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Resa Aydın

İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
 

Konferans Bilimsel Programı


Konferans bilimsel programının ana teması “dünden bugüne” Türkiye’de engelliliğin tarihsel, kurumsal, hukuksal ve sosyokültürel açıdan incelenmesi şeklinde belirlendi. Ana tema çerçevesinde, iki ana salon ve üç paralel salonda oturumlar planlandı.

İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Konferansın ana salonlardan biri 450 kişilik, diğeri ise 100 kişilik salonlardı. Diğer üç salonun 50’şer kişilik kapasiteye sahipti. Ana Salonda Konferansın birinci ve ikinci günlerinde, “engellilik tarihi” ile ilgili konular yer aldı. 15 Kasım Perşembe günü, Osmanlı arşivlerinden elde edilen bilgiler ışığında Osmanlı Devletindeki eğitim, istihdam, sosyal yaşamda engellilik konusunda hazırlanmış araştırma sonuçları ve bildiriler sunuldu. İslam toplumunda ve hukukunda engelliliğe bakış ve edebiyatta engellilik de ilk gün işlenen konular arasındaydı. Türkiye’de fiziksel tıp ve rehabilitasyonun, özel eğitimin, engellilikle ilgili politikaları oluşturan ve yürüten kurumların tarihsel süreçleri, ilgili konuların uzmanları olan değerli öğretim üyeleri ve bürokratlar tarafından aktarıldı. Engelli hakları ve savunuculuk konusunda sivil toplumdaki hareketlilik üç ayrı panelde ele alındı. 2000 yılı öncesi ve sonrasında faaliyet gösteren önemli sivil toplum örgütü temsilcilerinin yer aldığı paneller ilgiyle izlendi.

Konferansta engellilik tarihi dışında, farklı konularda panel ve oturumlar yer aldı. Asistif teknoloji, özel eğitim, yükseköğretimde liderlik, kimlik gelişimi, mimari ve bilişim erişilebilirliği, işitme engellilik, istihdam, insan-hayvan etkileşimi gibi konularında bildiriler sunuldu. 77’si sözel, 27’si poster bildirisi olmak üzere, toplam 104 bildiri sunumu gerçekleştirildi. Atölye çalışmaları, 15 ve 16 Kasım tarihlerinde öğleden sonraki oturumlarda yapıldı. Toplam 15 Atölye gerçekleştirildi.

Konferansta ayrıca, İstanbul Üniversitesi tarafından yürütülen “Geleceği Geri Ver: Suriyeli Öğrencilerin Yükseköğretim Sistemindeki Engellilik Temelli Deneyimleri(UDİSES) Projesi kapsamında iki panele yer verildi. Bu panellerde göç ve engellilik konularında sunum ve deneyim paylaşımları yer aldı. 

Konferans Sosyal Programı


Açılış töreninde, açılış konuşmalarının ardından İstanbul Üniversitesi Osmanlı Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR) tarafından İcra Heyeti Şefi Gönül Paçacı Tuncay Yönetiminde Osmanlı Müziği eserlerinden derlenen bir konser verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSEMX Müzik grubundan üç öğrenci de kendi çaldıkları enstrümanlarla mini bir konser vererek açılışa renk kattılar.

Konferansta yer alan “Osmanlı Arşiv Belgelerinde Engelliler” Sergisinde T.C. Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından, arşivdeki 10.000 adet belge arasından engellilikle ilgili 25 belgelik bir seçki derlenerek, izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Konferansın ilk gününün ardından, 15 Kasım 2018 Perşembe akşamı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü tarafından il dışından gelen oturum başkanı ve davetli konuşmacılar ile sivil toplum temsilcileri ve Konferans Düzenleme Kurulu üyelerine bir akşam yemeği verildi. Belediyenin Çatladıkapı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen yemeğe İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşım desteği sağladı

Konferans Katılımcıları


Konferansın katılımcıları; akademisyen, kamu, yerel yönetim ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile öğrencilerden oluşmaktaydı. Toplam katılımcı sayısı 738 olarak gerçekleşti. Bunların 473’ü dinleyici, 72’si bildiri ile katılan katılımcı, diğerleri ise davetli konuşmacı ve oturum başkanlarıydı. Atölye çalışmalarına 272 kişi katılım gösterdiği belirlendi. Katılımcı sayıları, Atölye çalışmalarına katılımcıları ve görevli personel sayıları aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.

>> web sitesi linki için tıklayınız

  15 – 16 KASIM 2018  ENGELLİLİK ARAŞTIRMALARI KONFERANSI Katılımcı verileri 
 GÖREV PROGRAMDA KAYITLI SAYI
 KONFERANSA KATILIM SAYISI
 Konuşmacılar 43 43
 Oturum Başkanları
 54 48
 Atölye Çalışma Sorumluları
 38 38
 SB / Poster Bildiri Sunanlar
 111 72
 Dinleyiciler 267 33
 Anında Kayıt
  440
 Görevli  64
 Katılımcı toplam
  674
 Konferans toplam
  738

 15 – 16 KASIM 2018 0ENGELLİLİK ARAŞTIRMALARI KONFERANSI Atölye Çalışmaları Katılımcı Verileri 
 ATÖLYE ADI
 KATILIMCI SAYISI
 Hipoterapi Atölyesi
 22
 Dans Atölyesi
 25
 Turizm ve Beslenme Atölyesi
 14
 Spor Atölyesi
 14
 Engelsiz Seramik Atölyesi
 14
 ABA Atölyesi
 28
 Bağımsız Hareket Atölyesi
 12
 Trafikte Haklarım Atölyesi
 15
 Cinsel Eğitim Atölyesi
 20
 Resim Atölyesi
 19
 Medyada Algı Atölyesi
 9
 Kapsayıcı Eğitim Atölyesi
 9
 İşaret Dili Atölyesi
 51
 Ritm Atölyesi
 14
 Evrensel Tasarım Atölyesi
 6
 TOPLAM 272

 15-16 KASIM 2018 ENGELLİLİK ARAŞTIRMALARI KONFERANSI Görevli Personel Verileri 
 KURUM / BİRİM
 KİŞİ SAYISI
 ENUYGAR Gönüllü Öğrenciler
 12
 İBB35 
 Optimist Firması
 9
 ENUYGAR Merkezi Ekibi
 6
 ENUYGAR Yönetim Kurulu Üyeleri
 2
 TOPLAM 64

Konferans Basın Haberleri


 KONFERANS BASIN HABERLERİ/DOKUMANTASYONU
 İÜ Ana Sayfa haberi
 İÜ İletim Gazetesi Haberi
 Ayşegül Domanç Yelce Yazısı- Hürriyet gazetesi on-line
Fotoğraf çekimleri 
 Video çekimleri
 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı web sitesi haberi
 İBB web sitesi haberi
 https://www.selimparlak.com.tr/haberler/engellilik-arastirmalari-konferansinda-calistay-duzenledik/
 İlkhaber Gazetesi haberi https://ilkhaber.biz/haber/engellilik-arastirmalari-konferansi-yapildi-h5952.html
 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi haberi https://stf.mehmetakif.edu.tr/duyuruDetay.php?duyuru=13
 Kocaeli Üniversitesi haberi: http://ilahiyat.kocaeli.edu.tr/sliderhaber.php?id=RM1By5wP45pXjltq