Merkez Danışma kurulu


Danışma Kurulu


1.    Prof. Dr. Abdülkadir EMEKSİZ , İÜ Edebiyat Fakültesi
2.    Doç. Dr. Ergün YOLCU , İÜ İletişim Fakültesi
3.    Dr. Öğr. Üyesi Şebnem SAYHAN , İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi
4.    Doç. Dr. Pınar ÜNSAL, İÜ Edebiyat Fakültesi
5.    Harun ALTUNTAŞ, AUZEF Fakülte Sekreteri
6.    Prof.Dr. Gülbin GÖKÇAY , İÜ Çocuk Sağlığı Ens.
7.    Uzman Sosyal Çalışmacı Kemal GÜDEK İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
8.    Prof.Dr. Zeynep AYTEPE, İÜ Diş Hekimliği Fakültesi
9.    Doç.Dr. Halil EREN TUNCER, İÜ Devlet Konservatuarı
10.    Dr.Öğr.Üyesi ARPİNE MIZIKYAN AKFIÇICI, İÜ Edebiyat Fakültesi
11.    Doç.Dr. Hilal KAZAN , İÜ İlahiyat Fakültesi
12.    Dr. Pervin BEZİRCİ, İÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
13.    Figen CİHAN, İÜ Genel Sekreter Yardımcısı
14.    Yavuz PADEM, İÜ SKS Başkanı
15.    Barış SALMAN, Psikolojik, Rehberlik ve Danışmanlık