2018-2019 Yüksek Lisans Başvuru

YL Tanıtım Kitapçığı 2018 pdf

YL Tanıtım Kitapçığı 2018 word

Başvuru koşulları

Başvuru Klavuzu

2018-2019 Yılı Lisansüstü Akademik Takvimi

Engellilik Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans hakkında

 BAŞVURU KABUL İŞLEMLERİ VE BAŞVURU İÇİN
GEREKLİ BELGELER:
1-) Genel ve Yurtdışı Kontenjanına başvurular sadece online olarak yapılacak olup, online
başvuru sırasında doldurulan bilgiler adayın beyanı olarak kabul edilecektir.
2-) Başvuran adayların, mülakat esnasında başvuru esnasında beyan etmiş oldukları lisans / yüksek
lisans not ortalamalarını gösteren mezuniyet “transkriptlerini” (basılı ve onaylı), mezun
olmayanların ise online başvuru esnasında sisteme girdikleri son dönem (Dört yıllık içi 7’inci, 5
yıllık için ise 9’uncu) not ortalamasını gösteren “transkriptlerini” mülakat esnasında ve kesin kayıt
sırasında yanlarında bulundurmaları zorunludur.
3-) Yatay geçiş kontenjanlarına online başvuru yapılmayacak olup, başvuru doğrudan ilgili
Enstitü Müdürlüğü’ne yapılacaktır.
Yatay geçiş kontenjanı başvurusu için gerekli belgeler:
a) Adayların kayıtlı oldukları Enstitü’den aldıkları hangi aşamada olduklarını belirtir yeni
tarihli öğrenim durum belgesinin onaylı sureti,
b) Not durum belgesi (transkript) onaylı sureti,
c) ALES veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin internet çıktısı,
d) YDS veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin internet çıktısı.
4-) Online başvuru işlemlerinde istenilen bilgiler adayın beyanı olacağından, girilen bilgiler
kaydedildikten sonra değiştirilemez.
NOT*: Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat
olanların kesin kayıtları yapılmaz, kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal
edilir.
NOT*: 2017-2018 kontenjan tablolarında belirtilen özel koşullar dikkate alınarak
başvuruların yapılması gerekmektedir. Özel koşullara uygun olarak başvurmayan
adaylar mülakata alınmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

17/05/2018
4221 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00