Şükrü Sürmen’in Makaleleri

Mimarist Dergisi Sayı 1

Mimarist Dergisi Sayı 5

Mimarist Dergisi Sayı 7

Mimarist Dergisi 11

Mimarist Dergisi Sayı 12

Mimarist Dergisi Sayı 3

Mimari ve Kentsel Çevrede Kalite Arayışları 1995 Sempozumu İTÜ Mimarlık Fak. Bildiri Kitabı- Şehirde Yürüyüş Özgürlükleri

İstanbul 2. Kentçi Ulaşım Kongresi 1992 Bildiri Kitabı-Büyük Şehirde Yaşlı Hasta ve Çocuk taşıma Sorunları

Herkes için ulaşılabilirlik seminer notları

Sakatlar ve Yaşlılar İçinde Ulaşılabilir Bir Çevre 

2003 Avrupa Özürlüler Yılı Bülteni Şükrü Sürmen

Mimarlık Herkes İçindir- Panel

Özürlüler ve Yaşlılar İçin Ulaşılabilir Çevre Tasarımı 2008

Özürlüler ve Yaşlılarla İlgili Mimari Ölçüler, Standartlar,Uygulamalar

Özürlü ve Yaşlılar İçin Bir Tasarım Dosyası

Tekerlekli Koltuktaki İnsanların Hayatlandan Tablolar ve Bir Mimarlık Kılavuzu

Yaşlılara ve Özürlülere Uygun Evler -Tasarımlar-Çeviri

ŞEHİRLERDEKİ FİZİKİ ENGELLER VE ÇÖZÜM YOLLARI – Şükrü Sürmen

ERİŞİLEBİLİR ÇEVRELER, ÖZÜRLÜLER, YAŞLILAR – Şükrü Sürmen

Şükrü Sürmen’in yazısı : Uygun Terimler Seçmeliyiz!

26/11/2015
883 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00