Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu – 2014 ve özeti yayınlandı.

Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu – 2014 ve Özeti

 Engelli kişilerin erişilebilirlik, çalışma hayatı, eğitim ve sağlık alanında bir yıldır sürdürülen ve çok kapsamlı verilere ulaşılan araştırma sonuç raporu ve özeti yayınlandı.

 İstanbul Bilgi Üniversitesi ortaklığı, Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı (TGHP) desteği ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden STK’ların katılımıyla yapılan araştırmada engelli kişilerin, Anayasa, yasalar ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile sağlanan eğitim, erişim, çalışma hayatı ve sağlık haklarından ayrımcılığa uğramadan, ne ölçüde yararlanabildiği izlenmiş ve ölçümlenmiştir.

 2013 yılı verilerini kapsayan MEVZUATTAN UYGULAMAYA ENGELLİ HAKLARI İZLEME RAPORU 2013’ün bir devamı olan bu eserle birlikte, engelli hakları konusunda çalışma yapan akademik çevrelere ve konuya taraf kamu kurum ve kuruluşları ile STK’lara 2 yıla yayılan ve bir projeksiyon sunulmaktadır.

 Bu kapsamda eser oluşturulurken:

      a. Çeşitli kurum ve kuruluşlara 3.366 adet bilgi edinme başvurusu yapılmış,

      b. 84 binden fazla haber taranarak engelli kişilerin hak kayıplarını içeren haberler seçilmiş,

      c. Eğitim, erişim, sağlık ve çalışma hayatı konularındaki kanun, yönetmelik ve genelge taraması yapılmış,

      d. Bireysel başvurular (95 hak ihlâl vakası) kayda alınmış,

      e. 20 STK ile yapılan toplantıda saha deneyim paylaşımları yapılmıştır.

Elde edilen binlerce sayfa bilgi incelenmiş, değerlendirilmiş ve 320 sayfayı bulan bir yayında kitaplaştırılmıştır. Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu 2014 “Erişilebilirlik, eğitim, çalışma hayatı ve sağlık verileri – analizler” ve adlı yayının dijital kopyası ve özetine aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz.

TOHAD olarak amacımız, bu çalışmayı, ilerleyen yıllarda tekrarlamak ve izleme alanlarını sadece bu dört alanla sınırlı tutmayıp, daha farklı alanlarda da izleme çalışmaları yapmaktır.

 Saygılarımızla,

 Süleyman Akbulut

Engelli Hakları İzleme Grubu

Proje Koordinatörü

Aşağıdaki linki tıklayınız:

 Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu 2014 “Erişilebilirlik, eğitim, çalışma hayatı ve sağlık verileri-analizler”

Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu 2014 “Erişilebilirlik, eğitim, çalışma hayatı ve sağlık verileri-analizler” (Özet Rapor)

 

09/11/2015
705 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00