Mahbube AKAR -CV

CV

MAHBUBE AKAR

Mail adres: mahbubeakar@yahoo.com

Eğitim Bilgileri:

1992   İ.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu /Ön Lisans

2000  MÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü/ Lisans

2005  MÜ Güzel Sanatlar  Fakültesi Heykel  Ana Sanat Dalı/ Yüksek Lisans-Tezli-“1960 Sonrası Sanatta Tıbbi Müdahaleli Beden” Tez konusu

2013  Anadolu Üniversitesi Felsefe Bölümü/Lisans

2017  Malatya İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Lisans 

Üye Olduğu Dernekler:

Nöroşirurji Hemşireleri Derneği

Heykeltraşlar Derneği

(Osmanlı Ressamlar Cemiyeti) Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği/ 2012 – 2015- 2016-Yönetim Kurulu Üyesi

Sanatı Hakkında:

Sanat, insanın yaşamından doğar varlığıyla gelişir.  Yüzyıllar boyunca  bedeni inceleyen Tıp bilimi  ile daima  içiçe olmuştur. Bu birliktelikte   vücut parçaları, organlar, damar, sinir, kas, kemik…vb gibi yapılar  görsel çizimlerle eğitime hizmet etmiştir.  Tıbbi teknoloji gelişirken   sanatsal teknolojide gelişir.  Günümüzde da sanat ve tıp insan bedenini araştırmaya devam eder .

Uzun yıllar ameliyathane hemşiresi olarak çalışmam sonucunda;  hastanede yaşanan gerçek yaşam, hayata bakışımda, sanatsal çıkışımda  oldukça etkili olmuştur. Bu açıdan  tıbbın beden üzerine etkilerinin sanat yoluyla görselleşmesi sanat konseptimi oluşturur. Acı çeken bedenler  üzerine yaptığım çağdaş sanat yapıtları yüksek teknoloji altında ezilen insan varlığını görselleştirir. Yaşamı sorgular, hayatın  gerçekliğinin görüldüğü tıp alanında tüm duygular içiçe geçer ve felsefi sorgulamalar ile ölüm- yaşam  ilişkisi daima hatırlanır.

Yerleştirme, desen, fotoğraf, video , alçı…vb. gibi tıpta ve sanatta kullanılan malzemelerden oluşturduğum iki ve ya üç boyutlu çalışmalarla yapıtlarımı  üretiyorum.

1992 yılından itibaren karma ve kişisel sergiler açıyorum. Tıp ve Çağdaş Sanat üzerine çeşitli bilimsel dergilere makaleler yazdım. Kongre ve Sempozyumlarda   tıp ve sanatın ayrılmaz bütünlüğünü slayt sunumlar ile dikkat çektim

Karma Sergiler:

1992  Gülseren Kayalı Sanat atölyesinde yaptığım çalışmalarla karma sergileri, İstanbul

1999-2000 60. ve 61. Devlet Resim Heykel Yarışmalarına Soyut Heykel  Bronz, Taş , Enstelasyon , cam ve Kağıt, Ankara

2002 MÜ GSF Heykel Bölümü Yüksek Lisans Öğrenci Sergisi, Setler, telefon enstelasyonu, İstanbul

2003 22. Akbank Günümüz Sanatçıları Sergisi, Dolap, Kapılar (Video) enstelasyonları, İstanbul

2003 Borusan 11. Yeni Öneriler – Yeni Önermeler Sergisi, Fotoğraf enstelasyonu, siyah-beyaz, yorgunluk projesi- otopotre, İstanbul

2003 3. Uluslararsı Öğrenci Trianeli, Toptaşı Ceza Evi, İç’e Bakış, siyah-beyaz fotoğraf enstelasyonu, İstanbul.

2006 25. Akbank Günümüz Sanatçıları Sergisi, Görülmeyenler, aydınger üzerine fotoğraf baskı enstelasyonu, İstanbul

2006 16. Tüyap Sanat Fuarı Heykeltraşlar Derneği standı, Aile, bedenden çıkan alçı enstelasyonu, İstanbul

2007 MÜGSF 50. Yılın Sanatçı ve Tasarımcıları Sergisi, bedenin Günlüğü, asetat üzerine baskı enstelasyonu, İstanbul

2009 3. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Karma sergi, Akçakoca

2010 7. Galat Art Resim Sergisi, Yeminli Mali Müşavirler Sergi Salonu, Karma Sergi, İstanbul

2011 25. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Karma Sergi, tuval, fotoğraf, led ışıklı, desen çalışmaları, Antalya

2012 Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi, Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nden Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği 100. Yıl Sergisi, Tuval üzerine karışık teknik, fotoğraf renkli baskı enstelasyonları, İstanbul

2012 Beyoğlu Demirören AVM, Beyoğlu’nda Renklerin Rapsodisi, Tuval ve ameliyat aletleri enstelasyonu, İstanbul

2013 Engelsiz Karma Resim Sergisi, Kuyucu Murat Paşa Medresesi, İstanbul

2014 Güzel Sanatlar Birliği Üyelerinden Bir Kesit, Karma Sergi, tuval ve cerrahi aletler enstelasyonu, desen ameliyat görüntüleri, Sinop ve Ayancık

2015 Beylerbeyi Sarayı, Tünel Sanat Galerisi, Cam Tavanı Delen Kadınlar Sergisi, İstanbul

2016 İnşaat Mühendisleri Odası Sergi Salonu, Karaköy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği Sergisi, İstanbul

2016 15 Nisan Dünya Sanat Günü Karma Sergisi, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi, Adana

2017 3 Mart 2017, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kadının Işığında Uygarlık sergisi, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Sergi Alanı, İstanbul

2017 15 Mart Boğazda Bahar Bambaşka, Karma Sergi, Sinan Bey 2 Yatı, İstanbul

2017 22 Nisan baharın Renkleri Karma Sergisi, Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği, Balat Kültür Evi, İstanbul

Kişisel Sergiler:

2005 I. Ulusal Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, Heykel ve desen sergisi, Antalya

2006 II. Ulusal Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, Fotoğraf sergi, Antalya

2007 III. Ulusal Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, Heykel Sergisi, Antalya

2010 İstanbul Üniversitesi Rektörlük Merkez Binası, Tıp ve Çağdaş Sanat Sergisi, Empati I, İstanbul

2010 İ.Ü: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Alkol ve Trafikte Güvenli Sürüş Sempozyumu, Hastane Desenleri, İ.Ü.C.T.F. Oditoryumu, İstanbul

2010 İ.Ü. C.T.F. İnsanlığın Ana Yarısı Sempozyumu, Yaşamın Anlamı-Gebelik, Desen, cam altı fetüs çizimleri, İ.Ü. C.T.F. Oditoryumu, İstanbul

2012 Bezm-i Alem Vakıf Gureba Üniversitesi Dekanlık Binası, Ayak Sağlığı Sempozyumu, Tıp ve Çağdaş Sanat Sergisi, İstanbul

2013 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, İmgelemde Kadın Cerrahın Eli, Tıp ve Çağdaş Sanat Sergisi, Ortaköy Afife Jale Sanat Galerisi, İstanbul

Work-Shop Çalışması:

2014 ABD California San Diego ile İstanbul Üniversitesi, 1. Öğrenci Buluşması etkinliği kapsamında halı dokuma tekniğiyle, Dostluk Düğümleri çalışması, İstanbul

Yayınlar:

2006 Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Bülteni, Sanat Köşesi, Sanatçı İmgeleminde Yaşamın Anlamı , Temmuz ,sayı 32.

2006  Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Bülteni, Sanat Köşesi, Kontopost,  Ocak, sayı 30

 2007    Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Bülteni, Sanat Köşesi, Sanatta Anatomi Çalışmaları, Ocak, Sayı 34

2014 Uluslar arası Engelliler  ve Kent Çalıştayı, Van Yüzünyıl Üniversitesi, Sanatçı İmgeleminde Bedenin Varlığı, Bildiri tebliği, Van

2015 İÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü,  hakemli  Art Sanat Dergisi, sayı 3, Cerrahi Tekniklerin Resimsel Anlatımı, Makale

2015 Sosyoloji Dergisi (Cilt 3 Sayı 30) Eğitim Sosyolojisi özel sayısı , hakemli Sosyoloji dergisi, Tıp Eğitiminde Görsel Sanatın Etkisi, Makale

2016 1.Engellilik Araştırmaları Kongresi Bildiri Özet Kitabı, İstanbul İlindeki İstanbul Üniversitesi Binalarının Erişilebilirlik Çalışması, İyi Uygulama Özeti,24-25 Kasım 2016, İstanbul Üniversitesi

Tıp ve Sanat Slayt Sunumu:

2005 I. Ulusal Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi,  Hastalığın Sanatta Görselleşmesi,Antalya

2006 II. Ulusal Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, Tıp ve Sanat, Antalya

2007 III. Ulusal Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, Tıp ve Sanat, Antalya

2010 İÜ CTF Oditoryumu, Ebeler Haftası, Ana Tanrıça Slayt sunumu, İstanbul

 

Engellilik Alanında Çalışmalar:

1996-2000 Engelli Çocukla Bireysel Çalışma, El-Göz Koordinasyonu, Kavramlar, Matematik, çamurla form çalışmaları(Gönüllü)

2001-2002 Sabancı Spastik Çocuklar Merkezi, Heykel ve Form çalışmaları, (Gönüllü)

2003 Nefus Nakipoğlu Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi, Heykel ve Form Atölye çalışmaları(Gönüllü)

2011 İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezine görevlendirme

2011 6. Engelsiz Üniversiteler çalıştayı, yeditepe Üniversitesi, İstanbul

2012 Merkezin düzenlediği Türk İşaret Dili Eğitimi(Temel),İstanbul

2013 Suyun Altında Konuşan Eller AB Projesine katılım,İstanbul

2013 Mustafa Kemal Üniversitesi Engelsiz Çözümler Üretiyoruz Çalıştayı, Hatay

2013 İstanbul Üniversitesi, Engelsiz Bilişim Sempozyumu,İstanbul

2013 Ryla Semineri, Engelsiz Bilinç Eğitimi, Yalova Rotary Kulübü, Yalova

 2014 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Uluslar arası Kent ve Engelliler Çalıştayı, Van

2016 1. Engellilik Araştırmaları Kongresi organizasyon sekreterliği , İstanbul

2017 1. Engelsiz İş Dünyası Kongresi bilimsel sekreterliği,İstanbul

2017 ASPB 3. Engelsiz Üniversiteler Semineri, İstanbul üniversitesi, İstanbul

26/12/2013
1195 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00