Merkez Müdürü

Prof. Dr. Resa Aydın

İÜ Engelliler Uygulama ve Araştırma(ENUYGAR) Merkezi Müdürü

 1978 yılında Üsküdar Amerikan Kız Lisesinden, 1984 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldum. İki yıllık zorunlu hizmetimi Sakarya Erenler Sağlık Ocağında tamamladım. 1987 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında ihtisasıma başladım. 1990 yılında “Türkiye’de Özürlülük Epidemiyolojisi” başlıklı ihtisas teziyle fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı olmaya hak kazandım. Prof. Dr. Güzin Dilşen’in danışmanlığında yapılan bu tez ülkemizde özürlüler konusunda Dünya Sağlık Örgütü ölçütlerine göre yapılmış ilk çalışmadır.

1991 yılında Doçent, 1998 yılında Profesör oldum. Uzmanlık tezim sırasında İkitelli bölgesinde yaptığım ev ziyaretleri ve saha çalışmalarında engelli bireylerin yaşadıkları sıkıntıları, sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerinin yetersizliğini ve sağlık çalışanlarının engelli sorunlarından haberdar olmaması gibi gerçekleri yakından gözlemledim. Ülkemizin 6 farklı ilinde aynı doğrultuda yapılan çalışmalar gözlemlerimi doğruladı. Bu duruma bir çözüm olabilecek “Toplum temelli rehabilitasyon” modelini yıllar boyunca inceledim ve bu konuda ülkemizde bir model geliştirilmesi gerekliliğine inandım.

2001 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kurumsal olarak yürüttüğü hizmetleri topluma yaygınlaştırma arayışı konusunda bana danışan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nalan Engin ile birlikte 2002 yılında İstanbul’un 3 ilinde “İstanbul Toplum Temelli Rehabilitasyon Programını” başlattık. Aynı yıl  Hollanda’da bir ay “Dünyada Toplum Temelli Rehabilitasyon Uygulamaları” konusunda bir eğitim aldım. 2005 yılına kadar sürdürdüğümüz program boyunca Kağıthane, Fatih ve Bağcılar İlçelerinde yaşayan engelli bireylerin %80’ini tespit ederek, ihtiyaç analizi yaptık ve gerekli hizmetlerin toplum temelli rehabilitasyon modeline göre karşılanmasını sağladık. Yerel Belediye Seçimleri sonrasında değişen yeni belediye yönetiminde strateji değişikliği sonrasında programın sonlandırılmasıyla üniversitedeki görevlerime ağırlık verdim.

İstanbul Tıp Fakültesinde 1997 yılında katıldığım “Eğitim Becerileri Kursu” eğitimciliğin interaktif yönünü keşfettim ve daha sonra adı istanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı olan İÜ Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezinin çalışmalarına aktif olarak katıldım. Simüle Hasta Eğitimi ve İletişim Beceri Laboratuarının Kuruluş aşamasında ve sonrasında aktif görev aldım.

Engellilik alanında üniversite dışında yaptığım çalışmalarda gözlemlediğim bir gereklilik olan; bu alanda üniversitemizin kurumsal bir yapı ile temsil edilmesi konusunda dönemin İÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu’na öneri götürdüm. 2003 yılı Aralık ayında kurulan o zaman ki adıyla İÜ Özürlüler Araştırma ve Uygulama Merkezinde önce yönetim kurulu üyesi, 2005 yılından sonra Müdür Vekili ve 2006’dan sonra da  Merkez Müdürü olarak görev yaptım. İlk yıllarında fiziki mekanı ve personeli olmayan, kağıt üzerinde bir merkez olan, şimdiki adıyla İÜ Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi 2013 yılı itibarıyla yeterli sayılabilecek bir fiziki mekana ve benim dışımda beş tam zamanlı çalışanıyla, hem İÜ öğrencilerine hem de ülkemizde engellilikle  ilgili konularda üniversitemizi temsil eden bir yapıya dönüşmüştür.

Engellilik alanında en önemli eksikliklerin başında geldiğini düşündüğüm bilinçlenme konusunda ağırlık verdiğim çalışmalarımda 2003-2013 yılları arasında çok sayıda halk eğitimine yönelik panel ve sempozyum, disiplinler arası çalıştay, uzmanlara yönelik eğitim ve kurs, fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında ulusal ve uluslar arası kongrenin  düzenlenmesinde görev aldım, başkanlığında veya düzenleme kurulu üyeliğinde bulundum.

İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalındaki çalışmalarımda, 2000-2002 yılları arasında Tıp Eğitimi sorumlusu, 2002-2005 yılları arasında Asistan Eğitimi sorumlusu olarak görev yaptım. Osteoartrit, Omuz, Ankilozan Spondilit, İnme ve Spinal Kord Özel Polikliniklerinin kuruluş aşamalarında çalıştım. 2006 yılında Pediatrik Rehabilitasyon Birimini kurdum ve halen haftanın iki günü çocuk engelliler ve aileleriyle FTR hekimliği uygulamalarını sürdürüyorum. 2010 yılında başlattığımız Serebral Palsi’li Çocukların Aileleri için Aile Odaklı Terapi Programının üçüncü yılında çalışmalarımız devam etmektedir.

2004 yılında çok disiplinli bir çalışma gerektiren serebral palsi’li hastaların ele alınması konusunda başlattığım İstanbul Serebral Palsi Çalışma Grubu çalışmalarını, 2007 yılından beri Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği çatısı altında yürütmekteyim. 2011 yılında alınan kararla kapsamını genişlettiğimiz, Başkanı olduğum TFTR Derneği Pediatri Çalışma Grubu, ülkemizdeki çocuk engellilerin sorunlarını bütüncül bir yaklaşımla ele alabilecek donanıma sahip en önemli meslek elemanları olan fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanlarının ortak çalışmalarını yürüttüğü bir platformdur.

İÜ ENUYGAR Müdürü olarak amacım, İstanbul Üniversitesi çatısı altında engelliler alanında fikir, bilgi ve hizmet üreten herkesin ekibimize katarak, bu alanda disiplinler arası çalışmalar yapmaktır.

 

 

25/12/2013
2643 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00