2009-2010 Yılı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖZÜRLÜ ÖĞRENCİLER BİRİMİ

•4. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayında, İstanbul Üniversitesi Dr. Resa Aydın, Araş. Gör. Arzu Süren, Y. Lisans öğrencisi Ilgın Aydınoğlu, Lisans Öğrencisi Serdar Kulak’tan oluşan ekiple temsil edildi. Ekip İzmir’e Rektörlüğümüz tarafından görevlendirilerek gitti.

•İşitme Engelliler ve Yükseköğretim konulu panel, İstanbul Üniversitesi Özürlüler Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Özürlü Öğrenciler Birimi tarafından, 25 Haziran 2010 tarihinde İstanbul Üniversitesi Doktora Salonunda yapıldı.

• Avcılar ve Beyazıtta özürlü öğrencilerle iki toplantı düzenlendi.

•Engelsiz İstanbul Üniversitesi kapsamında tüm kampuslerimizin mimari engeller konusunda tespiti yapıldı.

•Akademik Kurul toplantıları düzenlendi.

•Avcılar, Beyazıt ve Çapa özürlü öğrenci birim ofisleri oluşturuldu.

2010 EYLÜL AYI İTİBARİYLE ÖZÜRLÜ ÖĞRENCİLER BİRİMİ FAALİYET RAPORU

(a)    Birimde görevlendirilmiş olan akademik ve idari personel  ve çalışma koşulları:

Prof. Dr. Çiğdem KAYACAN (Rektör Yardımcısı), Prof. Dr. Saffet TÜZGEN (Vekil Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı), Prof. Dr. Resa AYDIN (Birim Müdürü),  Yrd. Doç. Dr. Nurettin KONAR (Birim Müdür Yardımcısı), Prof. Dr. Şafak Sahir KARAMEHMETOĞLU (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi- Üye), Prof.Dr. Talat SAYGAÇ (Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri – Üye), Uzm. Biyolog Songül ALTINSAÇLI ( Fen Fakültesi- Beyazıt Yerleşkesi Birim Sorumlusu), Serdar KULAK (Özürlü Öğrenciler Birimi Avcılar Yerleşkesi Birim Sorumlusu), Prof.Dr. Neşe KARS ( İletişim Fakültesi Bölüm Başkanı –Üye),Uzm. Dr. Recai İSENKUL (Mediko Sosyal Başkanı), Araş.Gör.Sergender SEZER (Edebiyat Fakültesi- Üye), Araş.Gör. Hayrünisa ALP ( Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Gönüllü Üye), Ilgın AYDINOĞLU ( Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrencisi, Gönüllü Üye), Ayhan METİN ( Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi- Gönüllü Üye).

Çalışma koşulları, sekreter, hizmetli personel, yer tahsisi ve bütçesi olmaması nedeni ile olanaksızlıklar yüzünden, kurulduğu tarihten itibaren profesyonellikten uzakta olup, kişisel gayrete,  gönüllülüğe ve özveriye dayanmaktadır. Bu nedenle yapılan çalışmaların bütünlüğü ve devamı oldukça zor takip edilmekte ve verimi zor sağlanabilmektedir.  Ancak Üniversitemizin yeni yapılanma sürecinde birimimizin bağlı olduğu Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından sorunların görüldüğü ve yavaş yavaş çözülme aşamasına gidilmektedir.

(b)   Engelli öğrencilerin üniversiteye kayıtları sırasında nasıl bir strateji uygulanacağına dair saptanan usüller:

Engelli öğrenciler için, daha önce Üniversitemizin kayıt şenliğinde öğrenci kayıt masaları oluşturulduğu zaman, Özürlü Öğrenciler Birimine ait bir masa kurulmakta ve engelli öğrencilerin bu masaya yönlendirilerek hizmet ve bilgi almaları sağlanmakta, kayıtları yapılarak takip edilmekteydiler. YÖK’ten temin edilen yükseköğretim kurumlarına yeni kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin iletişim bilgileri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı aracılığıyla temin edilerek, iletişime geçiliyor, ulaşım zorluğu yaşayacak ve kayıtlar sırasında, yardımcıya ihtiyaç duyabilecek engelli öğrenciler tespit ediliyordu.  Daha sonra Üniversitede online kayıt sistemine geçilmesi üzerine, Birimimizi tanıtıcı ayrıntılı bilgi ve hizmet alabilecekleri internet sayfası hazırlanarak hizmete sunulmuştur.

c) Alt yapı bakımından yapılan ya da planlanan düzenlemeler ve bu fasıl için bütçeye konan ödenekler.

İstanbul Üniversitesi 10 adet yerleşkesi, 19 Fakülte, 3 Bölüm, 13 Yüksekokul ve 16 Enstitüsü ile çok büyük bir eğitim kurumudur. İstanbul Üniversitesi Özürlü Öğrenciler Birimi lisans ve yüksek lisans yapan öğrencilerinden sorumlu olan bir birimdir. Öğrencilere verilen hizmetin tek bir birimden yürütülmesi mümkün değildir. 2009 yılı öncesinde Rehberlik Birimleriyle işbirliği yapılmış, daha sonra İÜ Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimlerinin yeniden yapılanması sonrasında özürlü öğrencilere verilen birebir desteğin ulaştırılmasında eksiklikler olmuştur. Bu sorunların giderilmesi için 2010 yılında Beyazıt ve Avcılar yerleşkelerinde öğrencilerin kolaylıkla ulaşabileceği iki ayrı ofis oluşturulması ve bu ofislerde tam zamanlı öğretim görevlilerinin atanması öngörülmüştür. 2011 Şubat ayı itibarıyla, Avcılar ve Beyazıt ofislerimiz yapılandırılmıştır. Bu ofislerde yarı zamanlı iki, tam zamanlı bir kişinin birimimizde görevlendirilmesi sağlanmıştır. Ancak özellikle özürlü öğrencilerimizin %80’inin eğitim gördüğü Beyazıt yerleşke ofisimizde tam zamanlı bir memur ve personel ihtiyacımız acildir.

Birimimiz tasarrufunda alt yapı ve diğer çalışmalar için hiçbir ödenek bulunmamaktadır. Bu da bilinçlendirme ve farkındalık için düzenlenen çalıştay, etkinlikler ve toplantılarda ve bunların ulaşımında yapılan harcamalar, ikramlar, posta ve kırtasiye giderler, katılınılan fuar etkinliklerinde, ulaşım ve personelin yiyecek ve içecek vs. hizmet ve maddi giderlerinin birim müdürü tarafından kişisel olarak ödenerek sağlanmasını zorunlu kılmakta olup maddi yük ve mağduriyet doğurmaktadır.

Bina fiziki alt yapı giderleri için,  Üniversite genelinde, Üniversitemize bağlı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından, binaların fiziksel yapılarının engelli kullanımına uygun hale getirilmesi için bir takım çalışmalara başlanmış olup, halen devam etmektedir.

d) Akademik ve idari personelin farkındalıklarını arttırmak için planlanan konferans, seminer ve hizmet – içi program ve takvimler:

Projeler:

  1. İşaret Dili Kursu- Eğitmen: İşitme Engelliler Milli Federasyonu Başkanı Ercüment Tanrıverdi, planlanan katılımcı sayısı; 25 kişi, Kurs Tarihleri Mart-Nisan-Mayıs 2011, 3 ay süreli
  2. Engelsiz Kürek Takımı kurulması-Y. Doç. Dr. Nurettin Konar Atla Terapi Projesi-Y.

Doç. Dr. Nurettin Konar

  1. Diş Tedavisi Projesi- Prof. Dr. Zeynep Aytepe
  1. Öğrenci/Öğretim Üyelerine Engelsiz Bilinç Aşılama Projeleri/etkinlikleri
  2. Ulaşılabilirlik Projesi takibi.
  3. Engelli Dostu İstanbul Üniversitesi Projesi.

Projenin amaçları:

a)      Üniversitemizin tüm yerleşkelerindeki mimari engellerin kaldırılması

b)      Üniversitemizin çalışanları ve öğrencilerinin engelli kişilerin karşılaştıkları engeller konusunda farkındalık kazanmaları

c)      Engelli öğrencilerimiz ve çalışanlarımız için spor olanakları sağlanması

  1. Kurulma aşaması devam eden  “Görme Engelli Kütüphanesi”  projesinin takibi ve

sonuçlandırılması çalışmaları- kütüphane gereçlerinin alımları için yeni ihale tarihi 23 Mart 2011 olarak belirlenmiştir.

 

Yapılan Etkinlikler:

  1. İşitme Engelliler ve Yükseköğrenim Sempozyumu; İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu, Beyazıt, İstanbul,25 Haziran 2010, Cuma
  2. Üniversite genelinde eğitim kurumlarımızın akademik kurullarında slayt gösterili birimi tanıtıcı sunumlar yapılmıştır. Dekanlar başta olmak üzere,  öğretim üyeleri konumundaki akademik personel üzerinde Özürlü Öğrencilerin karşılaştıkları sorunları ve çözümleri üzerinde farkındalık yaratmak ve birimin varlığından ve çabalarından haberdar etmek, katılımlarını sağlamak.
27/01/2015
629 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00