2003-2006 Yılı

 • İÜ Özürlüler Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2003 yılı Aralık ayında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kuruldu.
 • 34. Geleneksel Çubukçu Sempozyumu- Türkiye’de Özürlülük, Neredeyiz? Nerede Olmalıyız?-Sempozyum düzenlenmesinde bilimsel destek verildi.(21-22 Aralık 2003)

14.01.2004 tarihinde geçici bir Yönetim Kurulu oluşturuldu:

 • Prof.Dr.Aydan Oral-Müdür, Prof.Dr.Şafak Karamehmetoğlu- Müdür Yardımcısı,
 • Prof.Dr.İnci Oktay,
 • Prof.Dr.Resa Aydın,
 • Prof.Dr.Ayşe Yalıman,
 • Prof.Dr.Ülkü Akarırmak
 • İstanbul Üniversitesi tüm Fakülte ve Yüksek Okullarında öğrenim gören özürlü öğrenciler ve özürlülük durumları tespit edildi.Toplam 26 özürlü öğrenci mevcuttu. İstanbul Üniversitesi  tüm Fakülte ve Yüksek Okullarda öğrenim gören özürlü öğrencilerin sorunlarının çözümlenmesinde merkezimize yardımcı olmak üzere  “Rehberlik Ve Danışmanlık Ve Sosyal Destek Birimleri”nde görevli öğretim üye ve/veya yardımcıları belirlendi.
 • 5 Mart 2004 tarihinde Genel Kurul toplantısı yapıldı. Geçici Yönetim Kurulu üyeleri aynen seçildi. Yönetim Kurulunca önerilen Danışma Kurulu üyeleri seçildi
 • 18 Mart 2004 tarihinde Üniversitemizde öğrenim gören özürlü öğrencilerle toplantı yapıldı ve sorunları belirlendi.
 • 7 Nisan 2004 tarihinde Danışma Kurulu üyeleriyle toplantı yapıldı. Danışma Kurulu üyeleri arasında iş bölümü yapıldı. Çalışma Grupları belirlendi.
 • 21 Nisan 2004 tarihinde tüm fakülte ve yüksek okullarımızda özürlü öğrencilerden sorumlu olacak öğretim üye ve/veya yardımcılarıyla toplantı yapıldı.
 • 13 Nisan 2004 tarihinde   Internet Haftası dolayısıyla “Görme Özürlü Öğrenciler için iletişim Teknolojilerinin Kullanımı” isimli aktivite gerçekleştirildi
 • •“Ulaşılabilirlik Çalışma Grubu”nda yer alan mimar Şükrü Sürmen tarafından “Özürlüler için Mimari Uygulama Örnekleri” oluşturuldu
 • 10-15 Mayıs 2004 “Sakatlar Haftası” dolayısıyla İstanbul Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi ile birlikte 10 Mayıs 2004 tarihinde “Özürlü Hakları” isimli konferans düzenlendi.
 • Üniversitemizde öğrenim gören 17 görme özürlü öğrencinin “medikal dosyalarının” düzenlenmesi, onlar için tıbbi açıdan yapılacakların belirlenmesi açısından muayene programı düzenlendi
 • 1 Temmuz 2004 tarihinde, özürlü öğrencilerin eğitim ve öğretimden daha iyi yararlanabilmeleri, öğrenimleri sırasında veya sonrasında karşılaşabilecekleri problemlerin azaltılması amacıyla ÖSYM kılavuzlarında, üniversite rehberlerinde yer alması uygun görülen konular ve yapılması gereken düzenlemeler hakkında tüm fakülte ve yüksekokul yönetimlerinden “Hangi özürlü gruplarının fakülte veya yüksekokulun verdiği eğitim ve/veya mesleği başarıp, başaramayacakları, özürlü öğrenciler için özel eğitim ortamları oluşturulması, özürlü öğrenciler için farklı iletişim tekniklerinin kullanılması” alt başlıklarına ilişkin görüş istendi.
 • Merkezimiz çalışmalarını kolaylaştırmak, fakülte ve yüksekokullardaki özürlü öğrencilerin tespitini hızlandırmak amacıyla kayıtlar sırasında doldurulmak üzere bir form oluşturuldu.
 • Lions International tarafından İstanbul Lions Klubüne gönderilen 50,000 USD ödüllü proje desteği için  “ENABLING URBAN YOUTH EMPLOYABILITY PROJECT: TRAINING OF VOLUNTEERS IN CAPACITY BUILDING FOR EMPLOYMENT OF YOUTH WITH DISABILITIES” isimli proje değerlendirilmek üzere sunuldu.
 • Omurilik Felçlileri Derneği  (OFD) tarafından Avrupa hibe fonuna sunulan iki ayrı özürlülerin iş edinmesine yönelik projeye bilimsel destek sağlanması kararlaştırıldı ve ortaklık imzası atıldı.
 • 3 Ağustos 2004 tarihinde, hibe fonlarına başvurmak üzere “Proje Hazırlama ve Yazma” konusunda bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik “Türkiye İş Kurumu Yeni Fırsatlar Hibe Programı Tanıtımı ve Avrupa Birliği Formlarında Proje Hazırlama Eğitimi” başlıklı bir eğitim programı düzenlendi
 • Merkezimiz “Üniversitemiz Kampuslarında Özürlüler için Ulaşılabilirlik projesi” başlatıldı. 17 Eylül 2004 tarihinde İstanbul Üniversitesi Özürlüler Araştırma Uygulama Merkezi Ulaşılabilirlik çalışma grubu (Prof.Dr. Aydan Oral, Prof.Dr. Şafak Karamehmetoğlu, Prof.Dr. Ayşe Yalıman, Mimar Şükrü Sirmen) İstanbul Tıp Fakültesi kampusunda tekerlekli iskemle kullananlar için gerekli düzenlemeleri yapmak amacıyla incelemelerde bulunarak, tespitler yaptılar ve bir rapor hazırlandı
 • İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri Daire Başkanlığından   “Özürlüler için Ulaşılabilirlik projesi” kapsamında kampuslarımızda yapmak istediğimiz değişikliklerin projelendirilebilmesi ve hayata geçirilebilmesi için mimar ilgililerin görevlendirilmesi istendi ve görevlendirmeler yapıldı
 • ERASMUS Projesi Kapsamında İstanbul Üniversitesi’nin özürlü öğrencilere sunabileceği olanaklar İngilizce olarak hazırlandı.
 • Aralık 2004 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana bilim Dalı tarafından düzenlenen “Yaşlılıkta Özürlülük” başlıklı Geleneksel Çubukçu Sempozyumuna  bilimsel destek verildi.
 • 16 Mayıs 2005 tarihinde, İstanbul Üniversitesi Bilim ve Sanat Merkezinde  merkezimiz tarafından son derece önemli ve güncel bir konu olan, bu konuda İstanbul Üniversitesi olarak bilimsel görüşümüzü ortaya koymak amacıyla “Özürlülük ve Kök Hücre” başlıklı bir panel gerçekleştirildi.
 • Haziran 2005’te Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana bilim dalı tarafından düzenlenen XX. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresinde genel olarak özürlülerin sorunlarına yönelik bir panel düzenlendi ve Prof.Dr. Aydan Oral tarafından “21.yüzyılda Özürlülüğe Yaklaşım” ve Prof.Dr.Resa Aydın tarafından “Topluma Dayalı Rehabilitasyon” başlıklı konuşmalar yapıldı.
 • 12 Kasım 2005’te İstanbul Valiliği Özürlüler Koordinasyon Merkezi çalışmalarına Merkezimiz Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Resa Aydın katıldı. İl düzeyinde yürütülecek olan özürlülükle ilgili koordinasyon faaliyetlerine üniversite adına danışmanlık görevini merkez üstlendi.
 • 5 Aralık 2005’te Merkez Müdürü Prof. Dr. Aydan Oral, işlerinin yoğunluğu nedeniyle müdürlük görevinden ayrıldı.
 • Prof. Dr. Resa Aydın İÜ Özürlülük Araştırma ve Uygulama Merkezi  Müdür Vekili olarak atandı.
 • 20 Mart 2006 tarihinde merkezin olağan genel kurulu yapıldı. Merkez Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri yeniden seçildi. Prof.Dr.Aydan Oral, Prof.Dr.Şafak Karamehmetoğlu,
 • Prof.Dr.Resa Aydın,
 • Prof.Dr.Ayşe Yalıman,
 • Prof.Dr.Ülkü Akarırmak ‘tan oluşan yeni yönetim kurulu göreve başladı.
 • Omurilik Felçlileri Derneği tarafından 21-22 Nisan 2006 tarihleri arasında düzenlenen  “Çocuklukta Özürlülük Sempozyumuna”  bilimsel destek verildi ve merkezimiz yönetim kurulu üyeleri tarafından “Bilimsel Program” hazırlandı ve yürütüldü.
 •  İstanbul Üniversitesinde eğitim gören özürlü öğrenci sayısı, öğrenci bürolarında yapılan belirlemelere göre yapılan tespitle yeniden güncellendi. 34 özürlü öğrenci saptandı.
 • Sakatlar haftası etkinlikleri kapsamında, 15 Mayıs 2006 tarihinde, İstanbul Üniversitesi  Bilim ve Sanat Merkezinde “Üniversiteler Özürlüler için Toplanıyor” başlıklı bir panel düzenlendi. Bu panelde ülkemizdeki bazı ünivesitelerde engelli öğrencilerle ilgili çalışmalar yapan birimler davet edilerek, görüşler paylaşıldı, sorun ve çözümler tartışıldı.
 •  4-11 Eylül tarihinde gerçekleşen İstanbul Üniversitesi Kayıt Şenliğinde “Özel Destek Standı” oluşturuldu. İstanbul Üniversitesine yeni kayıt olan engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını tespit eden formlar dolduruldu ve iletişim bilgileri alındı.
27/01/2015
613 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00